+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

Jak se učit slovíčka

1) Výběr slov


slovnik

Nejrozumnější je učit se slovíčka nejužitečnější a nejvíce frekventovaná!

Teď se podívejme na to, jak se učit slovíčka. Slovíčka představují stavební materiál celé angličtiny. Představte si je jako cihly, z nichž postavíte dům své konverzace. (Gramatika pak bude znalost stavebnictví – to jest „know-how“ jak ty cihly dávat k sobě a jak je spojovat. Anebo pokud přirovnáme gramatiku k motoru, pak jsou slovíčka benzín, který do něj lijete.)

Hlavní problém v tomto ohledu tkví v tom, že anglická slovní zásoba je nesmírně rozsáhlá. Díky období styku s cizími jazyky a svou schopností vytvářet slova nová má angličtina daleko více slov než mnohé jiné jazyky. Například pro slovo královský najdete v angličtině synonyma „kingly“ (anglosaské slovo), „royal“ (francouzský původ) a „regal“ (původ latinský). Takových příkladů je v angličtině spousty.

A jestliže má angličtina tak obrovské množství slov – daleko větší než čeština – je velice důležité mít k dispozici kvalitní systém jejich učení. Na prvním místě v takovém systému pak stojí výběr vhodných slov k zapamatování.

Číst dál: 1) Výběr slov

2) Zápis slovíček

oxford

Zapisujte na indexové kartičky anebo do přehledně organizovaného slovníčku:  Ideálně zapisujte ručně, protože ruční psaní pomáhá paměti. (aktivujete při tom rozsáhlejší části mozku a koncentrace je také větší)

Způsoby zápisu dle pokročilosti:

- Začátečníci: slovíčko (se členem, výslovností a dalšími náležitostmi) v cílovém jazyce na jedné straně, v češtině na druhé.

- Středně pokročilí: slovo v typické frázi (např. ne pouze „flock“ = stádo, ale „flock of sheep““ = stádo ovcí + poznámku „herd of cattle“stádo dobytka  - což zohldení relevantní zajímavosti a odlišnosti daného slova od jeho českého protějšku. Pod slovo dále uveďte synonyma, antonyma atd. – organizace slov do logických „trsů“ výrazně pomáhá jejich zapamatování.

- Pokročilí: celé věty i detailní nuance jazyka včetně idiomů, kolokací a jemných gramatických odstínů

Kouzlo etymologie: Hovoříte-li jinými jazyky, využijte toho. Mnoho slov se sobě napříč jazyky podobá (řečtina -> latina -> italština -> francouzština -> angličtina - > němčina). Velká spousta moderních slov vychází z řečtiny. ( - příklad!)

Toto využijete, můžete-li a zapište si danou nápomocnou etymologii do slovníčku. 

Číst dál: 2) Zápis slovíček

3) Mnemotechniky a jiné metody učení slovíček

learn

Technik na učení slovíček je vícero a jsou mezi nimi méně i více účinné. Ty nejúčinnější jsou založené na poznatcích o tréninku paměti a říká se jim mnemotechniky.  V tomto článku jsou podrobně vysvětleny všechny základní mnemotzechniky, které používám při své výuce.

Pokud však chcete téma opravdu pochopit, zorientujte se ještě před tím v tom, jak paměť funguje, a přečtěte si článekj o Mechanice Paměti (viz níže - bod 5). 

 

Číst dál: 3) Mnemotechniky a jiné metody učení slovíček

4) Opakování

Opakování JE matkou moudrosti.

Princip 1: opakovat kratší dobu (stačí 15-30 minut), ale DENNĚ!!!

Princip 2 (nová slova): 2-24-2-7

 

Časový program opakováni nových slov (doporučovaný odborníky na trénink paměti): 

První čtení.... výpis nejdůležitějších slov (termínů), které bych si měl zapamatovat. Poté:

1. První opakování.... po 10 minutách až 2 hodinách

2. Druhé opakování.... tentýž den večer anebo do 24 hodin, pokud jste měli kurz večer

3. Třetí opakování... po 2 dnech

4. Čtvrté opakování.... po týdnu (7 dnech)

Číst dál: 4) Opakování

5) Mechanika paměti a její zlepšování:

MemoryTechnik na učení slovíček je vícero a jsou mezi nimi méně i více účinné. Ty nejúčinnější jsou založené na poznatcích o tréninku paměti a říká se jim mnemotechniky.    Chcete-li ale téma pochopit na nejhlubší úrovni, přečtěte si nejprve něco o Mechanice Paměti, abyste se v tom, jak paměť funguje, parádně zorientovali.

Číst dál: 5) Mechanika paměti a její zlepšování:

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!