+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

Jak se učit slovíčka

4) Opakování

Opakování JE matkou moudrosti.

Princip 1: opakovat kratší dobu (stačí 15-30 minut), ale DENNĚ!!!

Princip 2 (nová slova): 2-24-2-7

 

Časový program opakováni nových slov (doporučovaný odborníky na trénink paměti): 

První čtení.... výpis nejdůležitějších slov (termínů), které bych si měl zapamatovat. Poté:

1. První opakování.... po 10 minutách až 2 hodinách

2. Druhé opakování.... tentýž den večer anebo do 24 hodin, pokud jste měli kurz večer

3. Třetí opakování... po 2 dnech

4. Čtvrté opakování.... po týdnu (7 dnech)

Pokud si vytvoříte návyk učit se denně alespoň 30 minut, můžete klidně nová slovíčka opakovat každý den, přičemž 7. den je budete umět již tak dobře, že vám zopakování 100 slov zabere 2-3 minuty. Pak budete moci opakovat gramatiku, fráze a udělat si prostor na nová slova pro následující týden. Tento proces osobně doporučuji nejvíce. Je z mého hlediska nejjednodušší. Sami pak po 2-3 týdnech uvidíte, že některá slova umíte dokonale -  a ty pak můžete vynechat a soustředit se na slova nová.

   Investujete-li do výuky angličtiny 30-60 minut denně, pak se při systematické výuce i ti nejpomalejší z vás naučí alespoň 2500 slov za rok. Což, budou-li to ta nejefektivnější slova, bude představovat kvalitní slovní zásobu představující 85 % běžně používaných slov = vynikající výsledek.

 

OPAKOVÁNÍ ZAPSANÝCH SLOVÍČEK

zápisObecné rady:

  1. S učením slovíček si hrajte a učiňte z toho pravidelnou aktivitu.

  2. Pamatujte si, že učením slovíček cvičíte svou paměť a posilujete mozek.      

    

Zavřete oči a desetkrát si opakujte: “Učení slovíček je zdravé pro můj mozek.”

Pravidelným učením slovíček opravdu pomůžete jak své angličtině, tak svému mozku. Čím častěji se budete učit, tím lépe váš mozek bude fungovat. Je to jako se sportem. Na jednu stranu se musíte k tréninku sice přinutit (hlavně ze začátku), pak vás ale začne bavit a po nějaké době jej dokonce bude vaše tělo vyžadovat – neboť se po něm budete cítit dobře. S učením slovíček je to podobné. Když se do něj zanoříte na 15-30 minut se skutečně kvalitní koncentrací, do těla se vám po chvíli uvolní endorfiny a přijde osobní uspokojení. Po několika takových zkušenostech se budete učit slovíčka rádi.

  1.  Udělejte si svůj vlastní učební plán a uzavřete se sebou samými dohodu:

- Jak často si budete slovíčka opakovat? Každý týden? Každou pátou lekci? Jednou měsíčně?

- Kolik slov a výrazů mate v úmyslu se naučit každý týden? 5, 10, 15, více než 15? (Ty si pak ve slovníčku tužkou odškrtávejte)

- Kde a kdy se je budete učit? Na cestě do školy či práce, před večeří, v posteli či jinde?

- Jaké techniky budete používat pro opakování?

Nyní si zapište do svého diáře výsledek své dohody se sebou samými. Například, že si budete slovíčka opakovat po osm příštích pátků, nebo každý druhý večer v osm. Nebo si můžete velkými písmeny do sešitu po každé třetí lekci zapsat ZOPAKOVAT.

  1.  Učte se proměnlivými metodami. Když si opakujete, nejprve si celou lekci přečtěte. Pak se podívejte na slovíčka a fráze, které jste si poznamenali do slovníčku. Poté se s těmi slovíčky pokuste udělat něco jiného,  co by vám pomohlo si je v paměti více zafixovat.

Zde je několik návrhů:

• Zvýrazněte jakákoli slova a výrazy, jež jste zapomněli nebo si jimi nebyli jistí.
• Podívejte se na lekci a vyberte šest nejtěžších slov a výrazů, jež si zejména přejete naučit, zapište si je na zvláštní papír,  zapište si je do slovníčku vícekrát nebo si 10 slov ze slovníčku přepište na samostatné papírky, a ty si přilepte na výrazná místa okolo vás – na dveře ledničky, na stůl a podobně, abyste je měli pravidelně na očích.
 
• Těžko zapamatovatelná slova si vyhledejte ve slovníku. Mají nějaká jiná užití či asociace, jež by vám mohly pomoci si je zapamatovat? Zapište si cokoliv, co se vám líbí v nějaké vhodné frázi či větě.
 
• Slovník vám také může pomoci nalézt nějaká podobná slova založená na stejném kořeni.
Vyhledání podstatného jména „employment“ - zaměstnání, vede ke slovesu „employ“ - zaměstnat, k podstatnému jménu „employer“ – zaměstnavatel  a „employee“ - zaměstnanec a k přídavným jménům „employable“ - zaměstnatelný, „unemployed“ – nezaměstnaný a „self-employed“ –samostatně výdělečně činný.
 
• Poznamenejte si výslovnost slov a výrazy, které si přejete se naučit. Zkuste si je zapsat ve fonetickém přepisu.
 
• Ve vašem zápisníku si zapište slova a fráze z lekce rozdílnými způsoby – pomocí obrázků, tabulek atp.
 
• Dalšího dne si ověřte, kolik jste si zapamatovali.
 
• Otestujte se, zakryjte si slovo či část frázi. Dokážete slovo uhodnout či frázi doplnit?

6) Máte-li rádi barvičky, můžete při zápisu slovíček užívat různých barev: kupříkladu fráze zapisujte červeně, slovesa černě, modře zájmena a český překlad v jiné barvě. K tomu si můžete kreslit obrázky či slovní pavouky a podobně.

Když naleznete synonymum či protiklad (antonymum) slova, které již máte ve slovníčku, zapište si je spolu

PÁR RAD NA ZÁVĚR:

Na závěr bych vám rád dal několik  rad či tipů pro praktické každodenní situace. Mějte na paměti, že vždycky bude více anglických slov, která neznáte, než těch, která znáte. A k tomu si pak připočtěte, že si ta, která již umíte, v některých okamžicích nebudete moci vybavit.

S těmito situacemi tudíž počítejte a připravte se na to, jak si s nimi s chladnou hlavou a klidem poradit.

 

Především si pamatujte, že v daném textu, ať už při četbě či poslechu nemusíte rozumět každému slovu, abyste porozuměli jeho obsahu. To znamená, pokud čtete nebo posloucháte, ale stále víte, o co jde, nemusíte si ve slovníku hledat každé slovo.

A když pak narazíte na slovo, které je pro pochopení daného textu klíčové, zkuste jej uhodnout pomocí těchto vodítek:

 

1) Odhadování z kontextu

Kontextem může býti jak samotný text, tak i obrázek v knize nebo ve filmu či v televizi. Vaše vlastní znalosti o dané situaci vám též mohou pomoci: například pokud víte, že v Los Angeles nedávno došlo k zemětřesení, bude pro vás snadné porozumět slovu ‘earthquake’, uslyšíte-li jej v anglicky mluvených zprávách, Los Angeles aktuálně věnovaným.

Dále vám může pomoci bezprostřední okolí daného slova (jiná slova kolem něj): jež mohou význam absolutně vyjasnit: ‘Suzanna picked one tall yellow daffodil to put in her new crystal vase.’ I když jste nikdy neviděli ani neslyšeli slovo “daffodil”, patrně vám bude z kontextu zřejmé, že se jedná o nějaký druh květiny.

Cvičení:

- We ate a delicious chicken and noodle soup from a big tureen and enjoyed several bowls each.

When the soup is ready, ladle it into six warmed bowls. (Co znamená “tureen” a “ladle”?)

 

2) Podobnost s jinými anglickými slovy, která již znáte

Mnohá slova v angličtině vznikla kombinací jiných slov. Nikdy jste třeba neviděli slovo ‘headscarf’, ale jeho význam odhadnete snadno, pakliže znáte, co znamená “head” (hlava) a “scarf” (šála, šátek, přehoz).  Výsledkem je tudíž šátek na hlavu.

Příklady:

She is a very warm-hearted person.

We walked down a tree-lined street towards the station.

The little boys were fascinated by the cement-mixer.

 

3) Dalším vodítkem může být předpona či přípona. Se svou znalostí předpon a přípon se pokuste odhadnout význam těchto slov – a pak si je zkontrolujte se slovníkem:

1    to re-direct an envelope             5    my ex-boss

2    uncontrollable anger                  6    anti-tourist feelings

3     pre-dinner drinks                       7    to disconnect the telephone

4     bi-monthly report                      8     undelivered letters

 

4) Vysvětlování neznámých slov – nesmírně důležité pro konverzaci!!!

Následující výrazy vám mohou být velmi užitečné, když zkoušíte vysvětlit, co znamená nějaké slovo, jež znáte jen v češtině:

It’s something like... – Je to něco jako...

It’s something (a bit) like a big chair and you sit on it before TV ...

It’s something you use for – je to něco, co se užívá pro

It’s something you use for (painting pictures / cleaning the kitchen floor ...)

It’s kind of - Je to druh (čeho)

It’s a kind of (bird / musical instrument / building ...) (ptáka / hudebního nástroje / stavby…).

 

 

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!