+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

Jak se učit slovíčka

2) Zápis slovíček

oxford

Zapisujte na indexové kartičky anebo do přehledně organizovaného slovníčku:  Ideálně zapisujte ručně, protože ruční psaní pomáhá paměti. (aktivujete při tom rozsáhlejší části mozku a koncentrace je také větší)

Způsoby zápisu dle pokročilosti:

- Začátečníci: slovíčko (se členem, výslovností a dalšími náležitostmi) v cílovém jazyce na jedné straně, v češtině na druhé.

- Středně pokročilí: slovo v typické frázi (např. ne pouze „flock“ = stádo, ale „flock of sheep““ = stádo ovcí + poznámku „herd of cattle“stádo dobytka  - což zohldení relevantní zajímavosti a odlišnosti daného slova od jeho českého protějšku. Pod slovo dále uveďte synonyma, antonyma atd. – organizace slov do logických „trsů“ výrazně pomáhá jejich zapamatování.

- Pokročilí: celé věty i detailní nuance jazyka včetně idiomů, kolokací a jemných gramatických odstínů

Kouzlo etymologie: Hovoříte-li jinými jazyky, využijte toho. Mnoho slov se sobě napříč jazyky podobá (řečtina -> latina -> italština -> francouzština -> angličtina - > němčina). Velká spousta moderních slov vychází z řečtiny. ( - příklad!)

Toto využijete, můžete-li a zapište si danou nápomocnou etymologii do slovníčku. 

TECHNIKY ZÁPISU SLOVÍČEK

zapisDůrazně vám doporučuji, abyste si po celou dobu výuky angličtiny vedli svůj osobní slovíček. Ideálně zápisník v pevných deskách. Jeho velikost by měla být pohodlná pro zápis slovíček i pro přenášení, abyste jej mohli nosit vždycky při sobě a vytáhnout si jej z tašky či kapsy nejen ve škole nebo doma, ale kdykoli! – A zejména pak když na něco někde čekáte, to jest situacích, kdy čas učením slovíček místo promarnění účelně využijete. Takových situacích jsou stovky (fronty, zácpy, dopravní prostředky atp.).

Pokud jde o zápis slovíček, neexistuje žádný jediný správný způsob. Je třeba si jich vyzkoušet více a vybrat si ty, které vám vyhovují. Nebojte se při tom experimentovat a metody průběžně měnit! Zde uvádím některé z těch základních.

 

A: Zápis jednotlivých slov pod sebe

Toto je nejčastější způsob. zapisujte na půlce stránky česky, na druhé půlce anglicky. (Někomu ale pomáhá, když se zapisují na přeskáčku.) Nezapisujte si však jen význam či významy toho kterého slova, ale také:

  • jeho gramatické charakteristiky
  • výslovnost
  • zda je formální, neformální či neutrální, slangové, pejorativní, zda jde o ustálené slovní spojení
  • v obvyklých slovních spojeních (tzv. collocations), jimiž se učíte, jak to slovo správně použít (heavy rain, ginger hair)
  • alternativou slovního spojení je zápis celé vzorové věty (poradí učitel nebo slovník), která se hodí pro komplexnější fráze a spojení

 

Příklad:
car (n) – auto. to go by car, to get into a car, to get out of a car
take (v)  (nepr. tvary: take, took, taken) - vzít
luggage (n) nepočitatelné (uncountable) - zavazadlo
clothes (n) (užívá se jen v množném čísle apod.) – oděvy, oblečení
 
Gramatické zkratky:
n (noun) – podstatné jméno
adj (adjective) – přídavné jméno
v (verb) - sloveso.
prep (preposition) – předložka
adv (adverb) – příslovce
pron (pronoun) – zájmeno
conj (conjunction) - spojka
prep (preposition) – předložka
 
B. Řazení slov podle významů
Až budete mít nějaké penzum slovní zásoby (je to ale klidně možné dělat již od začátku), můžete si v rámci opakování do jiného zápisníku opsat již probraná slovíčka tak, že si je rozdělíte do několika rozdílných sekcí.
   Například kalendář, domácnost, doprava, škola, emoce, tělo apod.)
 
V každé sekci pak můžete slova seskupit do tzv. „jazykových rodin“, to jest slov, jež se k sobě významově vztahují.
  • days – Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

  • kitchen – kettle, oven, fridge, microwave, dishwasher, cooker, pot...

  • vehicles – car, underground, subway, tram, bus, coach, bus, train...

 
C. Kresby, obrázky a diagramy
Někteří lidé si lépe pamatují vizuální vjemy a pro ně budou dobrým nástrojem různé fotky a obrázky, vytvářející asociace na dané anglické slůvko či frázi.
 
diagramRůzné typy diagramů:
 
Slova mohou být seskupena pod jednou hlavičkou
 
a) jStromový diagram (tree-diagram)
 

b) Vidlička (word fork)vidlicka

 

original

 

brilliant

 

unusual

-   idea

great

 

excellent

 

 

c) Bubliny

Jsou dobré kupříkladu pro zápis frázových sloves. Sloveso zapíšete do středu pavučiny kolem něj zapíšeme rozličné předložky, která se mohou přidat k základnímu slovesu. Výsledná bublina obsahuje příslušný předmět či frázi.

bubliny

 

d) Obrázky obrazky

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Tyto různé metody můžete používat průběžně. Hrejte si s nimi. Máte-li kupříkladu z hodiny poznamenaná  slovíčka, doma si je při opakování přepište různými metodami. Pamatujte, že učení slovíček je dlouhodobý proces. Udělejte si z toho hru, která vás bude bavit a k níž se budete pravidelně vracet.

 

 

 

 

 

 

 

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!