+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

Individuální výuka angličtiny

výuka angličtiny Praha

Na standardních skupinových kurzech angličtiny o vyšším počtu účastníků či ve škole se často postupuje dosti rigidně, podle předem daných kolejí, jež potřeby konkrétních jednotlivců nedokáží zohlednit.

Pokud na takových kurzech nejste dostatečně pilní, samostatní a do učení mimořádně motivovaní, a pakliže takový kurz není veden kvalitním lektorem či vysoce účinnou metodou, tak vám často k nějakému trvalejšímu výsledku nepomohou.

Individuální výuka angličtiny tento nedostatek do jisté míry eliminuje, neboť lektor spolu s klientem mohou upravit styl i obsah výuky přesně na tělo a ten pak dále měnit v průběhu kurzu. Opět ale záleží na lektorovi a na tom, jak si se studentem padnou do noty.

Výhody individuální výuky

  • můžete si zvolit, jakou bude mít kurz náplň, kurz je vám šitý na míru
  • flexibilní studijní plán (možno zpomalit či zrychlit dle vašich jazykových schopností a preferencí)
  • lektor zná vaše schopnosti, profesi, záliby a tak s ním nebudete probírat něco, co vás nezajímá.)
  • časová flexibilita v rámci hodiny. Na každé aktivitě strávíte dobu, která vyhovuje vám.
  • lektora máte sami pro sebe
Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!