+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

Lektor

 ...trochu podrobněji

Profesionálně angličtinu používám déle než 18 let, a to kromě učení i při tlumočení, překládání, službách průvodcovských i asistenčních (pro různé filmové společnosti jsem kupříkladu pracoval jako asistent anglosaských režisérů, produkce a jiných členů štábu či jako průvodce VIP hostů po Praze a ČR nebo jako překladatel ČTA pro anglosaský region), dále jako překladatel i autor anglických textů pro tuzemské i zahraniční instituce. V poslední době se třeba podílím na vývoji softwaru pro výuku anglických slovíček v mobilních zařízeních. Dále jsem do angličtiny přeložil titulky k filmu Fotograf, nebo scénář k filmu Pražské Orgie, napsanému na motivy stejnojmenné knihy Philipa Rotha a připravovanému v mezinárodní koprodukci režisérkou Irenou Pavláskovou (bude se natáčet v angličtině).

Jsem člověk praxe, takže směřuji k tomu, aby se student naučil jazyk tak, aby jej mohl prakticky používat, to jest nikoli pouze aby uměl vyplňovat mezerky ve cvičeních. Proto se také řada mých studentů rekrutuje z řad bývalých frekventantů kurzů jiných jazykových škol, ba i z úspěšných absolventů státních maturit, kteří jazyk studovali několik let, ale bez valného úspěchu – neučili se jazyk, toliko honili známky.

Angličtinu jsem studoval na VŠ i v kurzech (Státní jazyková škola, British Council), jakož i při pobytech v zahraničí, ale především, především sám: - angličtina mě totiž vždycky bavila a i díky této motivaci mi šla velmi snadno. Nástrojem obživy se mi tudíž vlastně stala až druhotně, přičemž její výukou jsem se začal zabývat v podstatě náhodou. Ještě za studií za mnou začali chodit známí, kteří jako frekventanti různých škol či kurzů měli potíže s pochopením anglické gramatiky či se zvládnutím slovní zásoby. Když jsem jim daný problém vysvětlil – což u těch méně chápavých či spíše méně pozorných a trpělivých nebylo zprvu snadné, takže jsem si nejprve musel do jejich hlav nalézt schůdnou cestičku – většinou mi s očima na vrch hlavy sdělili, že jej konečně, poprvé, pochopili, ba že se jim i ta slovíčka, na která se zeptali, nějak více „nalila do hlavy“. Postupně se mi tyto „minizakázky“ začaly hromadit a když při tom stále častěji zaznívala věta: „Nemohl bys mě tu angličtinu naučit celou, když mi to tak pěkně umíš vysvětlit?“, stala se z toho normální placená výuka.

A i když jsem od té doby učil studenty na mnoha různých úrovních, nejčastěji mě stále vyhledávají lidé, kterým se labyrintem angličtiny v kurzech jiných či ve svých soukromých pokusech úspěšně projít nezdařilo a nějak se doslechli, že s mojí pomocí by se jim to snad ještě podařit mohlo. A ono se jim to opravdu často daří. Během své praxe – a to leckdy při práci s lidmi vskutku „zatuhlými“, kteří měli nejen problémy s učením, pamětí, ale i se svým jazykem mateřským - jsem si totiž postupně vyvinul metodu, jíž lze základní dovednosti a slovíčka i se schopností jejich praktického užívání vskutku „nalít do hlavy“, kteréžto „nalití“ mívá navíc dlouhodobější efekt. Není to zcela jednoduché, dá to práci a u řady studentů při tom učím jen to nejnezbytnější, co člověk potřebuje k nejzákladnějšímu dorozumění. Leč v daném rámci to přináší hmatatelný a v praxi použitelný výsledek.

Účastníci mých kurzů většinou dobře hodnotí, že jim je angličtina vysvětlena opravdu "polopaticky", takže jim připadá mnohem jednodušší a jasnější, než jim přišlo dříve. Anglickému jazyku tak konečně začínají rozumět a umět ho běžně používat, což se jim, jak většinou tvrdí, během předchozího studia nedařilo. Po výuce si také více věří a méně se stydí.

Kromě toho jsem se profesionálně vzdělal v oboru tréninku paměti a stal se ze mne certifikovaný trenér paměti u České asociace trenérů paměti – přičemž znalosti z tohoto oboru uplatňuji zejména při efektivní výuce angličtiny.

Za hlavní cíl si přitom při výuce kladu, aby student anglicky skutečně uměl – v rámci toho, na co v dané situaci má. Prvotním cílem je praktická užitelnost. Estetické hledisko je druhotné. Drtivou většinu lidí na světě při komunikaci v globální angličtině tak jako tak především zajímá to, co chcete říct – tak, aby vám rozuměli – nikoli jak hezky to řeknete. Primární je funkčnost (srozumitelnost) a obsah. Na druhou stranu však, pokud angličtinu vskutku milujete a toužíte po špičkovém přízvuku, mohu vám pomoci i v této oblasti.

Michal Maryška
Lektor, autor VAP

 

PS: - Ještě pár slov o motivaci:

Motivace nakonec rozhoduje o všem, co a jak umíte. Ke mně osobně se angličtina dostala přes hudbu. Už od klukovských let se mi líbily písničky Beatles, Abby, Rolling Stones a řady jiných anglicky zpívajících interpretů, jejich textům jsem ale nerozuměl a pouze jsem je neuměle napodoboval. Když mi však jednou kamarád na gymnaziu půjčil svého walkmana, v kterém hrála The Wall od Pink Floyd, stačilo mi 30 vteřin na to, aby bylo rozhodnuto: věděl jsem naprosto jistě, že těmto textům chci rozumět stůj co stůj. A najednou jsem také jaksi věděl, že angličtina je moje krevní skupina. A i když jsem pak angličtinu studoval po různých kurzech i na vysoké škole, tím nejpodstatnějším byla moje vlastní motivace – touha, chuť se angličtinou zabývat. Vřele vám tedy radím, pokud vás cokoliv na anglickém světě baví, přitahuje, využijte toho naplno a proměňte to v radost, která vám jako vítr bude foukat  do plachet. :-) 

Mně osobně to byla hlavně anglická hudba a hudební a později i literární text. A doposud to trvá. Chcete-li, můžete si na mou radost sáhnout - tyto písničky jsem napsal i nahrál sám :-)LEKTOR

 Michal Maryška lektor angličtiny Michal Maryška

jazykové vzdělání:
studium AJ, NJ, RJ, LJ na různých fakultách UK
certifikáty:
Certificate in Advanced English (CAE), Cambridge University
Certifikát Trenér paměti I. stupně u České společnosti trenérů paměti a Mind-joggingu (ČSTPMJ)
pobyt v cizině:
Anglie, USA, Západní Evropa
praxe:
18 let
vyučuje:
dospělé, dospívající, děti.

K mé práci mimo jiné patří:

výuka angličtiny Praha

Specializace na skutečné i falešné začátečníky

a studenty středního či vyššího věku 

Má výuka je efektivní i u lidí, kteří si nedůvěřují, stydí se a jsou toho názoru, že nemají jazykové nadání. Týká se to jak takzvaných falešných začátečníků, tak obecně všech, kteří se již dlouho nic neučili a mají pocit, že jim to už nepůjde, že jsou na angličtinu staří, že mají zarezlé závity apod.

Pakliže sami sebe řadíte do takové skupiny, rád bych vám důrazně sdělil následující:

  • máte-li v úmyslu se učit, rozhodně to nevzdávejte.
  • i u staršího mozku je vskutku reálná šance na to, že se jazyk obstojně naučí (naopak s tzv. „mladými mozky“ je leckdy více práce než se staršími, neboť paměť ani u mladého člověka nemusí být vždycky tak dobrá, jak by se mohlo zdát, a navíc k tomu u mladších skupin přibývá problém s motivací, roztěkaností, nedostatkem soustředění a celou tou škálou věcí, které si všichni pamatujete z puberty.
  • učit se je zdravé. – je to trénink mozku prospívající jeho fyziologii (předchází se tím třeba Alzheimeru).
  • když se něco naučíte, pocítíte velmi příjemné povzbuzení sebevědomí

 

 

 

výuka angličtiny Praha

Odbourávání psychologických problémů při používání angličtiny

Fakt, se kterým se při výuce často setkávám, je stydlivost a pocit méněcennosti, který je z historických důvodů vlastní značné části příslušníků našeho národa. K tomu pak nastupují pochybnosti příslušníků vyšších věkových skupin, kteří mají za to, že jsou už na učení příliš staří. Prakticky se to projevuje tak, že si nevěří, neustále pochybují o svých schopnostech, a především se stydí svou angličtinu používat.

Jak jsem sám zažil, někteří Američané i Angličané bývají překvapeni tím, že se řada Čechů při používání angličtiny stydí, a to i když je její kvalita vcelku dobrá. Nechápou to, neboť si myslí, že by se stydět měli spíše oni, když přijedou do cizí země a umí jen ten jazyk svůj.

Jak vás asi cizinci při používání angličtiny nejčastěji vidí, si můžete představit na tomto příkladě:

Představte si, že na vás nějaký cizinec promluví česky. Smějete se mu? Nebo spíše obdivujete, že česky mluví, byť zdaleka ne dokonale?

Drtivá většina z vás asi odpoví, že k dotyčnému pocítí spíše ten obdiv či nějakou podobnou pozitivní emoci - za to, že se byl schopen základy našeho obtížného jazyka prokousat, a také za odvahu jej v praxi vůbec zkoušet.

výuka angličtiny Praha

Stejně tak na vás budou většinou pohlížet i cizinci, když s nimi budete mluvit anglicky. Přičemž nějaký nadmíru kritický postoj malé části z nich bude s největší pravděpodobností odrazem problémů jejich psýché a vás samých se týkat nebude.

Silný ostych anglicky mluvit tedy většinou není zaviněn nedostatečnou znalostí angličtiny, ale vysokou mírou naší sebekritiky a touhou po dokonalosti.

Stydlivost a sebepochybnosti také pomáhám odbourávat. Přičemž někdy „léčím“ či „zmírňuji“ šrámy na duších studentů, které utrpěli nejen od některých nepoučených a necitlivých lidí ve svém okolí, ale i od tzv. profesionálů.

Jedna má studentka se mi na první hodině kupříkladu svěřila s tím, jak jí jeden profesor angličtiny při výuce 4 hodiny za sebou deptal na správné výslovnosti „the“, načež jí nakonec pohrdavě sdělil, že je „úplně blbá“. Čímž jí uštědřil takovou psychickou ránu, že angličtinu na dlouhou dobu zcela vzdala. Přičemž vůbec nezohlednil, neboť to možná ani nevěděl, že výslovnost pro angličtinu není zdaleka tak důležitá a jasná, neboť neexistuje žádná jedna správná, spisovná angličtina, a to ani pro mluvčí rodilé! (Ba dokonce ani pro mluvčí rodilé uvnitř jedné země, nemluvě o rozdílech mezi angličtinou britskou, americkou, australskou, novozélandskou, kanadskou, indickou atp.)

(Mimochodem, jak se záhy ukázalo, ta studentka měla výslovnostní schopnosti více než postačující a když se patřičně uvolnila a cítila se bezpečně, vyslovovala přímo krásně :-)   )

výuka angličtiny Praha

 

 

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!