+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

Skupinová výuka angličtiny

skupinová výuka angličtiny

Byť to může znít jako protimluv, ale i ve skupinových lekcích uplatňuji individuální přístup. V mém případě je navíc maximální počet skupinky 6-8 osob, což je komfortní počet, při němž jsou všichni účastníci kurzu v permanentní aktivitě, což (a to je výhoda), zvyšuje dynamiku celé hodiny. Jakkoliv nemusíte mít z jiných kurzů takovou zkušenost, v mých kurzech větší počet účastníků naprosto nevadí, ba naopak. Za léta jsem si vyvinul metodu (kupř při učení ve firmách), jak i při 8 a více účastnících zapojit všechny studenty do hry, takže jsou všichni stále aktivní. Výhodou takového skupinového kurzu je jednak to, že se „otrkáte“ - aneb významným způsobem snížíte svůj stud. A je tu synergický efekt – nabudíme-li aktivní studijní atmosféru, projedeme pak spolu hodinou jako na raftu v peřejích. Výsledkem je kupodivu větší soustředění, adrenalin i zábava. Dále je velmi užitečné učit se z chyb ostatních. Uvidíte, že nikdo není dokonalý a své nabývané vědomosti tak budete průběžně cvičit s různými studenty. Jako byste byli v reálné situaci. Součástí výuky kromě toho běžně bývá rozdělení studentů do dvojic, v nichž trénují procvičovanou látku, přičemž tyto dvojice se průběžně střídají. Správně pojatá hodina tak vlastně bývá dynamičtější a svižnější než individuálka. Ta má také své výhody, ale určitě není jednoznačně lepší než skupinovka. Vždycky záleží na studentech a lektorovi. :-)

Když navíc třeba učím skupinku uzavřenou – skupinku přátel, partnerů, firemních kolegů – přistupuje k tomu psychologický komfort, neboť se vzájemně znají.

Výhody skupinové výuky

  • motivace, možnost porovnání vaší jazykové úrovně s úrovní ostatních studentů v kurzu
  • větší míra spolupráce s ostatními studenty
  • obohacení slovní zásoby a rozšíření obzorů díky spolužákům a jejich zájmům, zálibám, názorům
  • společná komunikace ve skupině
  • vzájemná motivace do výuky
  • možnost vzájemného porovnávání jazykových znalostí
  • učení se z chyb ostatních kolegů
  • příznivější cena

Pokud vás zaujala varianta skupinového kurzu, vyuijte některých z kurzů v aktuální nabídce nebo se domluvte s přáteli, partnery či kolegy, s kterými se cítíte dobře a dohodněte si se mnou výuku. Jednou z dalších výhod je, že vás výuka přijde levněji. 

 

Ceny skupinové výuky

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!