+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

O ŠKOLE ANGLIČTINY

výuka angličtiny Praha

Struktura a cíle výuky

Zabývám se výukou angličtiny dospělých a dospívajících ve formě individuální i skupinové ve skupinkách do 6-8 osob. 

Při výuce využívám různých metod, při nichž je důraz kladen především na aktivní komunikaci, a rozšiřování anglické slovní zásoby, a to společně s praktickým osvojováním si gramatiky (časy, slovosled, zájmena, členy, předložky apod.) a rozvíjením poslechu.

Při výuce používám osvědčených postupů podle zásad efektivního učení, a to včetně paměťových technik. Učím angličtinu na základě osobního přístupu a individuálních potřeb každého jednotlivce. 

Při výuce individuální i skupinové se studenty rozvíjím všechny čtyři komunikativní dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní - v tomto pořadí důležitosti), anebo jednotlivé kapitoly, ve kterých se ten který student potřebuje zdokonalit. 

Za hlavní cíl si přitom při výuce kladu, aby student anglicky skutečně uměl – v rámci toho, na co v dané situaci má. Prvotním cílem je praktická užitelnost. Estetické hledisko je druhotné. Drtivou většinu lidí na světě při komunikaci v globální angličtině tak jako tak především zajímá to, co chcete říct – tak, aby vám rozuměli – nikoli jak hezky to řeknete. Primární je funkčnost (srozumitelnost) a obsah. Na druhou stranu však, pokud angličtinu vskutku milujete a toužíte po špičkovém přízvuku, mohu vám pomoci i v této oblasti.

Paměťové techniky ve své výuce používám již přes 15 let. Začal jsem si je sám vymýšlet, když jsem se pokoušel studenty naučit něco, co si nebyli schopni zapamatovat. Pro jejich vysokou efektivitu jsem si je později zdokonalil a prohloubil i v rámci profesionálních kurzů pro trenéry paměti, v jejichž rámci jsem se stal certifikovaným trenérem paměti a členem České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ). Paměťové techniky používám zejména při výuce angličtiny, ale i v občasných kurzech zaměřených na trénink paměti jako takový →, a to i specializované kurzy zaměřené na studium jazyků obecně. S využitím naučených postupů bude váš pokrok při studiu cizího jazyka až třikrát rychlejší.

V kurzech angličtiny vám tyto techniky pomohou k tomu, abyste si v co nejkratší době velmi kvalitně uložili (a rychle si pak dokázali vybavit) poměrně rozsáhlou slovní zásobu (1000-2000 nejdůležitějších anglických slov za 1 rok výuky dle intenzity kurzu).  S pomocí VAP by tak pro Vás po roce výuky neměl představovat problém poradit si anglicky v základních praktických situacích – při cestování, ptaní se na cestu a navigaci, nakupování, seznamování se, objednávání si v restauraci, běžné konverzaci a v řadě jiných oblastí. Paměťových technik lze navíc využít i v jiných životních situacích každodenního života a jejich používání nadto zlepšuje vedle Vaší paměti i ostatní mentální schopnosti.

výuka angličtiny Praha

Učební materiály

Učební materiály pro výuku anglického jazyka vybírám s klienty dle jejich potřeb a schopností. Při výuce všeobecné angličtiny nejčastěji používám materiály vlastní, kupř. mou interní učebnici gramatiky či učební materiály, speciálně vyvinuté pro efektivní výuku začátečníků a notorických začátečníků. Skvěle se uplatní ale i při rychlém opáčku základů u těch, kteří chtějí po letech znalosti angličtiny rychle oprášit.

Jako podpůrné materiály dále využívám moderní učebnice vydavatelství Cambridge University Press či Longman (např. English Grammar in Use (Murphy), Cutting Edge, Market Leader a další), obrázkové slovníky, u pokročilejších pak slovníky výkladové, s nimiž si mohou rozvíjet slovní zásobu na vyšších úrovních a stejně tak kvalitní učebnice české provenience. 

A samozřejmě též používáme materiály, které si s sebou dotyčný přinese a jež potřebuje probrat - materiály z práce či ze školy, korespondenci, odborné texty, oblíbené učebnice apod. Pro zpestření lekcí se mi  také osvědčily materiály jako knížky edice Penguin books, anglické písně, články z novin, nahrávky radia BBC či video materiály z Internetu a samozřejmě anglické filmy. U dospívajících používám též některé PC hry.

V zásadě ale není učební materiál zas tak důležitý jako interakce mezi mnou a studentem. K dobré výuce nám vlastně postačí i tužka a papír, když na to přijde.

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!