+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

Ceník individuální výuky angličtiny

ceník

CENY INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY (pro jednotlivce nebo soukromé skupinky)

Ve většině případů probíhá výuka jednou nebo dvakrát týdně a to především v délkách 60 a 90 minut. Je však možné se dohodnout i na jiném rozsahu. V případě zájmu Vám s vhodnou volbou rád poradím.

 

 

CENY PRO KAŽDÉHO! 
CHCETE-LI UŠETŘIT, OBJEDNEJTE SI KURZ SPOLU S KOLEGY, KAMARÁDY, PARTNERY... CENA ZA OSOBU SE TÍM VÝZNAMNĚ SNÍŽÍ.
V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH SKUPIN (5 a více) MŮŽETE U NĚKTERÝCH PROGRAMŮ CENU SNÍŽIT AŽ NA 75 KČ NA OSOBU ZA 45 MIN.
 

45 minutová lekce  

60 minutová lekce  

90 minutová lekce  

1 osoba ..................................  300 Kč
2 osoby ..................................  350 Kč
3 osoby ..................................  390 Kč
4 osoby ..................................  440 Kč
1 osoba .....................................  400 Kč
2 osoby .....................................  500 Kč
3 osoby .....................................  570 Kč
4 osoby .....................................  680 Kč
1 osoba .....................................  600 Kč
2 osoby .....................................  680 Kč
3 osoby .....................................  720 Kč
4 osoby .....................................  800 Kč

Toto jsou konečné ceny.

* * *

SLEVY: V případě objednání a úhrady většího množství počtu lekcí najednou (frekvence více než 2x týdně) a v případě studentů a nízkopříjmových vrstev obyvatelstva je možné zažádat o slevu. Některé slevy jsou uvedeny níže u programů.

FREKVENCE VÝUKA A REZERVACE: Lekce je možno rezervovat jak na pevné termíny, tak na termíny proměnlivé (vhodné pro osoby s proměnlivou pracovní dobou). Zašlete Váš požadavek na Vámi požadovanou frekvenci výuky a emailem, telefonicky či osobně spolu vybereme způsob pro Vás nejvhodnější.

ZPŮSOB PLATBY: převodem či hotově, a to:

- alespoň 1 hodinu dopředu

- v případě závazné smluvní přihlášky či ověřené vzájemné důvěry po 4 odučených hodinách

- zvláštní režim po dohodě

Vystavení faktury či platebního dokladu je samozřejmostí.

Platby převodem zasílejte na účet: 158113531/0300

 

PŘÍKLADY UČEBNÍCH PROGRAMŮ 

Udržovací

Optimum

Efektivní

4x90 min/měsíc  
4x60 min/měsíc  
4x45 min/měsíc  
8x90 min/měsíc  
8x60 min/měsíc  
8x45 min/měsíc  
12x90 min/měsíc  
12x60 min/měsíc  
12x45 min/měsíc  

 

Jiné kombinace výukových programů a množstevních slev lze flexibilně dohodnout. 

 

 

>> OBJEDNÁVKY A DOTAZY<<

 

 

Stornovací pravidla

výuka angličtiny storno poplatky

U standardní individuální výuky je zrušení či přesun objednané lekce nejpozději do 15 hodin předchozího dne bez poplatku. V případě pozdního zrušení klient lekci uhradí jako odučenou. (“No show” means any cancellation after 3pm the working day before.)

U standardních skupinových lekcí platí stejné pravidlo. Dále platí, že pokud na skupinovou lekci dorazí menší počet účastníků, počítá se hodinová sazba za osobu, pakliže není výslovně dohodnuto jinak, podle aktuálního počtu účastníků (viz ceník).

 

 


Jazykové korektury a překlady - ceník

Základní jednotkou pro kalkulaci ceny je tzv. normostránka (*1 NS), což odpovídá 1800 znakům včetně mezer textu. Každá započatá NS je počítána za celou NS.

Druh zakázky                                                                          
Cena za NS*
Překlad do češtiny
Překlad do angličtiny
Základní / gramatická / pravopisná korektura
Stylistická korektura (vč. základní korektury)
Od 300 Kč
Od 350 Kč
Od 180 Kč
Od 240 Kč
 
 
Poznámky k sazbám za korektury:
  • sazby se vztahují na standardní doby korektur - tj. termín dodání do 3 prac. dnů (cca 15 NS/den, dle vytíženosti). U rozsáhlejších textů bude termín dodání úměrně delší.
  • zakázky většího rozsahu jsou kalkulovány individuálně.
 
Expresní korektury + překlady:
  • do 24 hod. od potvrzení zakázky: + 50 %
  • do 48 hod. od potvrzení zakázky: + 30 %  
Minimální fakturační jednotka je 300 Kč. U korektur textů ve formátu Excel a PowerPoint se 1 normostrana počítá jako 250 slov.  

 

 

 

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!