+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

GRAMATIKA

Gramatika:

Bez gramatiky se bohužel jazyk nenaučíte. Gramatika je soustava pravidel o obměně slov a jejich spojování do vět (o tom, jak dávat k sobě cihly, abyste postavili větný dům), a pokud ji vůbec neovládáte, není vám pořádně rozumět, ani když umíte 3000 slov. A navíc zdaleka nestačí ta pravidla pouze znát na rozumové úrovni. Vy se je musíte naučit používat v praxi – v komunikaci s lidmi, a to tak, abyste je ze sebe svižně sypali jako Mozart při hře na klavír, a ne, abyste věty namáhavě budovali jako při stavbě Národního divadla.

   Ať už se tedy učíte sami nebo na nějakém kurzu, důležité je, abyste dodržovali tato pravidla:

1) Začněte u obecných, velkých pravidel a detaily si doplňujte později. NEZAHLCUJTE SE DETAILY! Pokud si postupně vytvoříte kvalitní síť pravidel, díky nimž v základních rysech uvidíte jazyk v celku, bude vás bavit do ní postupně zasazovat další podrobnější položky.  

2) V gramatice hledejte pravidelnosti a systém! Tj. neučte se gramatiku nahodile, ale tak, aby jedna věc navazovala na druhou, a to od těch základních věcí po ty méně podstatné. Neučte se páté přes deváté a neučte se toho příliš najednou. Mnoho psů zajícova smrt, říká moudré přísloví. Je tedy daleko lepší umět skvěle 3 anglické časy, než se zmateně potácet ve dvanácti.

3) Gramatickou poučku se snažte pořádně pochopit. Pokud nějaké pravidlo stále nechápete, protože ji učebnice nevysvětlila dostatečně nebo jí váš lektor přejel jen zběžně, zeptejte se lektora znovu. Je to jeho/její práce, aby vám ji vysvětlil dokonale.

4) Cvičit, cvičit, cvičit: Tu gramatiku je dále třeba pravidelně používat! K čemu vám to jinak je? Neučte se jí tedy toliko pomocí tupého memorování, ale absorbujte ji především z jejího použití v praxi! – A to jednak z hlasitého a rychlého opakování obměňovaných krátkých vět a frází (velmi účinné!), opakování příběhů a dále pak z článků, poslechů atd.

Znovu opakuji: gramatickou poučku se tedy zajisté nejprve snažte pochopit, ale pak ji musíte mnoha různými způsoby mnohokrát použít, aby se vám zautomatizovala, aneb přešla do podvědomí a do tkání těla – které to potom řekne za vás. (V mých kurzech k tomu používáme dlouhou řadu speciálních cvičení, která se snaží této automatizace postupně dosáhnout. )

   Klasický školní přístup aneb “nejprve musíte mít pravidla, abyste dokázali hovořit“, je tedy až na výjimky neefektivní. Dlouholeté zkušenosti mi ukázaly, že jsou to spojené nádoby a že je daleko lepší učit se skrze mluvení. Gramatiku zkrátka musíte dostat pod kůži a to se stane a když daná pravidla mnohokráte použijete.

   To však neznamená, že kvalitní vysvětlení gramatiky důležité. Právě naopak! Znám mnoho absolventů různých kurzů, kteří užívají gramatická pravidla špatně, protože je při předchozí výuce nesprávně pochopili. A stejně tak znám příklady lidí, kteří žili roky v cizině a jazyk se tam nenaučili pořádně, ba některé jeho partie vysloveně špatně. Neměli totiž kvalitní výuku – a mnoho pravidel prostým odposlechem nepochopíte – a navíc jazyk odposlouchávali v jazykově nekvalitním prostředí, kde pochytili slangovou „Street English“ s mnoha lokálními a globálně nepříliš použitelnými slangovými výrazy a mnohdy i s nesprávnou gramatikou.

5) Drilová cvičení: Podobají se memorování a jako u všeho, existují cvičení dobrá i horší. Ta opravdu dobrá jsou ale při výuce gramatiky nesmírně účinná. Při vhodném a pravidelném cvičení se vám gramatické figury díky nim za půl roku zautomatizují jako Mozartovy ruce na klaviatuře.

6) Mnemotechniky – při výuce gramatiky jich lze využít jen omezeně, a to když tak hlavně pomocí systému slabik a hlásek (tzv. akrostika)

 

 

výuka angličtiny gramatika

Zde naleznete několik tipů pro výuku gramatiky:

Self-Study Grammar Quizzes

English Grammar Reference and Exercises

Pro své studenty mám vlastní originální materiály pro výuku gramatiky i slovíček, které na požádání zasílám Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!