+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

Český lektor nebo rodilý mluvčí?

výuka angličtiny Praha

Otázka, kterou si studenti cizích jazyků často kladou – je lepší výuka s českým lektorem nebo rodilým mluvčím? Ti z vás, co mají s výukou cizího jazyka již nějaké zkušenosti, už pravděpodobně ví, co jim více vyhovuje. Pro ty, kteří stále ještě váhají, vám v bodech nastíním některé plusy a minusy obou možností tak, jak je znám z praxe. ČESKÝ LEKTOR Výhody:

 • lektor umí česky a umí lépe vysvětlit gramatická pravidla ve vztahu k češtině
 • cizí jazyk se sám učil a ví, jaká úskalí čekají na české studenty
 • v případě nouze, kdy opravdu nerozumíte nebo nevíte, jak co říct, se s ním vždycky domluvíte česky
 • větší pedagogická zkušenost
 • spoléhání se na to, že „on vám stejně porozumí“ může býti časem brzdou
 • někteří čeští lektoři mohou učit spíše angličtinu školního, akademického charakteru, poněkud odtrženou od praxe

ZAHRANIČNÍ LEKTOR

 • autenticita a nemožnost komunikace ve vašem mateřském jazyce
 • mluví plynně, uslyšíte správnou výslovnost i gramatiku
 • dozvíte se i mnoho praktických informací s jazykem spojených
 • vysvětlí vám běžné hovorové fráze
 • podělí se s vámi o zkušenosti s každodenním užitím jazyka
 • představí vám svoji kulturu
 • rodilí mluvčí si se studenty často jen povídají a neumějí vysvětlit gramatiku
 • častá nesystematičnost při výuce
 • lektor neumí česky, jako začátečníci mu nebudete rozumět a lektor nebude rozumět vám

Závěr: Český lektor je lepší volbou, pakliže s angličtinou začínáte. Budete se s ním cítit jistěji, bude schopen vám vysvětlit všechny gramatické záludnosti ve vašem mateřském jazyce a doplnit vaši slovní zásobu. Rodilý mluvčí by měl být nedílnou součástí výuky pro všechny středně a více pokročilé studenty – jakkoliv i v jejich případě je doporučeníhodné míti nadále i lektora českého. O zařazení alespoň jedné hodiny měsíčně s rodilým mluvčím by ale mohli uvažovat i studenti úrovní nižších jako o silném stimulu a motivaci k pilnému studiu. 

 

Rozvedeno podrobněji

Výuka s českým lektorem:

Velkou výhodou českého lektora je to, že umí česky. Díky tomu je schopný cizí jazyk srovnat s jazykem, který znáte a běžně používáte. To je užitečné například u vysvětlování gramatických pravidel, kdy vám pravidla cizího jazyka může představit ve vztahu k české gramatice, respektive k tomu, jak češtinou denně mluvíte, což mluvčí rodilý většinou nedokáže. Současně vám může i velmi snadno sdělit význam slovíčka, které neznáte.

Český lektor se nadto sám cizí jazyk učil, a proto ví, jaká úskalí čekají na českého studenta, kde děláme nejčastěji chyby a jak je možné je odstranit. A navíc, v případě nouze, kdy opravdu nerozumíte nebo nevíte, jak co říct, se s ním vždycky domluvíte česky. Což je dobré, pakliže své základní konverzační schopnosti teprve budujete. Český lektor je tedy určitě lepší volbou, pakliže s angličtinou začínáte. Budete se s ním cítit jistěji, bude schopen vám vysvětlit všechny gramatické záludnosti ve vašem mateřském jazyce a doplnit vaši slovní zásobu.

Z podobných důvodů českého lektora ale vyhledávají i studenti pokročilejší – například pokud si ještě nejsou zcela jisti svým projevem (ačkoliv se většinou jedná jen o psychickou bariéru). Posledním plusem českých lektorů bývá jejich větší kvalifikovanost a pedagogická zkušenost, jakož i fakt, že se svými studenty sdílejí stejné společensko-kulturní pozadí.

Stejně tak jako vám český lektor může na začátku pomoct načerpat základní znalosti a zvýšit sebevědomí, tak vás ono věčné spoléhání se na to, že „on vám stejně porozumí“ může časem začít brzdit v rozletu. Dříve či později přijde v životě každého studenta cizího jazyka čas na zařazení rodilého mluvčího do své výuky. Vědomí, že se s lektorem vždycky domluvíme, nás totiž svádí k tomu, že používáme češtinu víc než cizí jazyk a tolik se nesnažíme v cizím jazyce komunikovat. Další nevýhodou je fakt, že někteří čeští lektoři – bez ohledu na jejich vzdělání a certifikáty – angličtinu zas tak skvěle ovládat nemusejí nebo jsou jejich znalosti spíše školního, akademického charakteru a tudíž poněkud odtržené od praxe. To se vám u mluvčího rodilého pochopitelně nestane.

Výuka s rodilým mluvčím:

Rodilý mluvčí by měl být nedílnou součástí výuky pro všechny středně a více pokročilé studenty. Jeho největší předností je samozřejmě autenticita a nemožnost komunikace ve vašem mateřském jazyce. S rodilým mluvčím jste hozeni do vody cizího jazyka a nuceni plavat. Největší výhodou rodilého mluvčího je totiž právě to, že mluví plynně jazykem, který se chcete naučit. Nejen, že od něj uslyšíte správnou výslovnost i gramatiku, ale dozvíte se i velké množství praktických informací o tom, jak a kdy se jaký výraz či gramatické pravidlo používá, jaké jsou různé výjimky, jaké jsou rozdíly v dialektech apod. Rodilý mluvčí vám vysvětlí běžné hovorové fráze a podělí se s vámi o zkušenosti s každodenním užitím jazyka. Navíc vám představí svoji kulturu a vysvětlí vám, jak to chodí v zemi, odkud pochází, prostě vás uvede do celého kontextu, ve kterém se jazyk používá.

O zařazení alespoň jedné hodiny týdně s rodilým mluvčím by měli uvažovat i ti, jejichž znalosti zatím ještě nedosahují závratných výšin, neboť „rodilec“ pro ně může být tím pravým stimulem a motivací se dál rozvíjet.

Poměrně častým zjevem je, že rodilý mluvčí si se studenty „jen povídá“ a není ochoten (a leckdy dokonce ani schopen!) vysvětlit například gramatiku - kteréžto stížnosti mi někteří studenti popisovali i u rodilých lektorů renomovaných a velmi drahých mezinárodních škol, působících v českých firmách. Nevýhodou mnohých rodilých lektorů je jejich nesystematičnost při výuce – svůj jazyk ovládají skvěle, ale neumějí jeho pravidla vysvětlit. (Tak jako 90% Čechů skvěle ovládá mluvenou češtinu, ale při dotazu “vysvětli mi prosím podmínkové věty,“ nebo „jak je to ve větách s tím s podmětem, přísudkem a předmětem,“ budou velmi často bezradní.) Je třeba si tedy rodilého mlučího jako lektora dobře vybrat  a vyjasnit si s ním, co od něj vlastně očekáváte. Důležité jsou i vzájemné sympatie, které pomohou překlenout kulturní bariéry.

Nevýhoda zahraničního lektora pro některé z vás může být právě to, že lektor neumí česky. Hlavně ze začátku se můžete bát, že lektorovi nebudete rozumět nebo že nebudete schopni říct to, co chcete, že zase lektor nebude rozumět vám.

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Pokud jste dočetli až sem, je vám jistě jasné, že výuka s českým i zahraničním lektorem má své výhody i nevýhody. Ať už preferujte jednoho či druhého, dejte si především pozor, aby měl váš lektor alespoň minimální pedagogické vzdělání, a především zkušenosti s užíváním angličtiny, jakož i s výukou a v ideálním případě pochopitelně zapálení a talent. Jen od takového lektora se totiž něco naučíte. Musíte si také padnout do oka po lidské stránce. Lektor bůhvíjak zběhlý v jazyce, avšak  svou povahou vznětlivý, neempatický, agresivní, napáchá více škod než užitku.

Pokud jde o mne, jako český lektor se logicky převážně soustředím na výuku úrovní od začátečníků po středně pokročilé, ale učím též studenty úrovní vyšších (kde 99% času hovoříme anglicky a ve zbylém procentu vysvětluji těžké záludnosti gramatiky.) Je-li k tomu student zralý, což od středních stupňů platí takřka obecně, doporučuji ovšem zároveň výuku s lektorem rodilým. Kombinace kvalitního českého lektora a rodilého mluvčího na vyšších úrovních bývá velice efektivním způsobem výuky.

 

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!